ADD TO ANY

Subscribe

Thursday, July 2, 2020

JULY 4, 2020 - Independence Day.


Credit: history.com.

*"Calendar Days: Independence Day - 4th of July History."


*"Celebrating July 4th in America."


*"4th Of July For Kids - Independence Day | Story with Interesting Facts for 

Children." Kids Academy.


*"5 unique Fourth of July celebrations in the USA | 10 Best."


*"America 2016 - 4th of July Independence Day Celebration Video with 

Fireworks."


*"American flag facts, etiquette and history."


*"Why do Americans love their flag?"


*"Bristol prepares for historic Fourth of July parade."


*"Largest July 4th Fireworks Display in America."


*"Americans celebrate Independence Day with parade in Washington, D.C."


*"Today in History for July 4th."


*"US Independence Day: US celebrates American identity on July 4th."1 comment:

  1. Vận đơn là một trong những thủ tục, giấy tờ quan trọng nhất trong quá trình vận chuyển đường biển. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể các loại vận đơn sau đây:

    + vận đơn sạch là gì
    + vận đơn hoàn hảo là gì
    + vận đơn theo lệnh

    ReplyDelete

I like friendly people of all races and cultures.